Informacje jak dodać wpis:

Aby dodać wpis przejdź do wybranej podkategorii i w polu Adres wpisz adres swojej strony internetowej. Następnie przejdziesz do formularza, który należy dokładnie i poprawnie wypełnić. Wypełniony formularz trafia do naszego moderatora, który przeprowadza szczegółową weryfikację wpisu. Po weryfikacji wpis trafia do katalogu.

Aby dotrzeć do formularza rejestracyjnego możesz również skorzystać z linku zamieszczonego w lewym menu naszego katalogu, link ma nazwę "Dodaj stronę".